Biogas installatie Hardenberg

Biogas installatie Hardenberg

In 2016 heeft Dordtech een warmte kracht koppeling (WKK) van Guascor Energy geleverd en geïnstalleerd met een capaciteit van 1,2 MWe.

 

Deze installatie draait op biogas verkregen uit een innovatieve monovergistingstechnologie, waarbij op basis van een stabiel en optimaal vergistingsproces een gas met substantieel verhoogd methaan gehalte wordt verkregen. De combinatie van deze hoogwaardige techniek met de efficiënte Dresser Rand Guascor motor levert zo een optimaal en voor de markt zeer goed resultaat.

 

In dit ambitieuze project realizeerde Dordtech de engineering, levering, installatie van de wkk, de gasvoorbehandeling en de uitkoppeling van warmte incl. voorziening voor noodkoeling.

 

Sinds de realisatie voorziet Dordtech Maintenance in onderhoud van de installatie op basis van een  24/7 online monitoringsysteem.

 

Dit project werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met Biogas Plus Systems B.V.

Project location

Hardenberg, NL

Project type

Biogas warmtekrachtkoppeling

Infomation

1,2MW Biogas, 98,3% Uptime @ 10,000 draaiuren