Biogas RWZI

Biogas RWZI

In 2022 is Dordtech, door middel van een tender, geselecteerd als leverancier van 3 biogas WKK's met een vermogen van 500kW(e) per stuk.

 

Rioolwaterzuiveringsinstallaties gebruiken het overgebleven slib van het zuiveren, om biogas te produceren in grote vergisters. Dit biogas wordt dan (na zuivering) gebruikt als bron van energie voor de warmte-kracht-koppeling (WKK). Hiermee wordt de zuivering voorzien van elektriciteit en de warmte wordt gebruikt voor het vergistingsproces en verwarming van de gebouwen.

 

Het waterschap Brabantse Delta is op zoek gegaan naar een oplossing voor twee locaties, waar de bestaande WKK's aan vervanging toe waren. De Guascor Energy G-24HM generatorsets voldoen aan de strenge eisen en samen met onze geïntegreerde rookgasreiniger, was dit de perfecte oplossing. Op locatie Bath (Rilland) zijn er 2 WKK's geplaatst, is de biogas voorbehandeling geupgraded en is de warmtedistributie aangepast. Locatie Dongemond (Oosterhout) heeft 1 WKK gekregen en is de biogasvoorbehandeling volledig vervangen.

 

Door onze eigen rookgasreinigers hebben de zuiveringen een veel lagere impact op het milieu, waardoor de stikstof (NOx) ruimte behouden blijft en eventuele uitbreiding in de toekomst, mogelijk blijft.

Project location

Oosterhout en Rilland, NL

Project type

Biogas warmtekrachtkoppeling

Infomation

3x Guascor Energy G-24HM 500kWe