Vrije Universiteit Brussel

Vrije Universiteit Brussel

In 2023 heeft Dordtech een 1600kW(e) warmtekrachtkoppeling (WKK) geplaatst op de campus van de Vrije Universiteit Brussel. Deze WKK gaat het grootste gedeelte van het jaar (5.000 uur) de campus voorzien van elektriciteit, waarmee de campus dus niet meer volledig afhankelijk is van het elektriciteitsnet. Daarnaast wordt de restwarmte vanuit de WKK gebruikt om de gebouwen van de campus te voorzien van warmte. Hiermee haalt de WKK dus een rendement van ruim 90%, waarvan de helft elektriciteit is en de helft thermische energie (warmte).

 

Het hoge elektrische rendement van deze Guascor Energy G-86EM generatorset, samen met onze geintegreerde rookgasreiniger, heeft ervoor gezorgd dat de VUB de keuze voor een installatie van Dordtech heeft gemaakt. Onze rookgasreiniger (DeNOx) zorgt voor een extreme verlaging van de stikstofuitstoot, door een reductie van zo'n 90% van de totale NOx uitstoot.

 

Project location

Brussel, BE

Project type

Aardgas warmtekrachtkoppeling

Infomation

Aardgas universiteit campus